کتاب معرفی کتاب


جای خالی هیجان

تعداد صفحات: 100

قطع: رقعی

شابک: 9786000329297

نوبت چاپ: اول

قیمت: 200,000 ریال

شمارگان: 1250

دوربین به دست رو به دشت ایستاده بود؛ دشتی ساکت. اما فکرش می توانست
برای جای خالی هیجان تصویری شایسته بی افریند؛ تصویر عبور شتاب زدة
کامیونی که در پیچ و تاب جاده ای ناهموار بالا و پایین می رود یا تصویر برخورد
دو دوست که اینک گذشت زمان را بی اثر می کنند. تصویر همچنین می توانست
صدای کودکانة خنده ای شاد باشد میان بازوان پدری مهربان یا حتی می توانست
بدرقة حزن آلود مرده ای باشد بر شانه های گروهی سیاهپوش...
هر چه باشد، سکوت نباشد. موج باشد. حس تاب خوردن علفزار در دستان
لرزان باد باشد. درخشش زردگون آفتاب میان خوشه های گندم یا چکیدن بارانی
نرم و لطیف بر خاکی تشنه.
هر چه باشد، یکنواخت نباشد.

راهنمای خرید نسخه دسکتاپ راهنمای خرید نسخه موبایل
3163بستن