کتاب معرفی کتاب

او نگاهش را به ارث گذاشت

زندگی نامه داستانی سر لشکر شهید حسن آب شناسان جلد 28 از مجموعه قصه فرماندهان

تاریخ نشر: آذر 1395

تعداد صفحات: 139

شابک: 978-600-03-0216-0

نوبت چاپ: اول

قیمت: 50,000 ریال

شمارگان: 1100

گروه سنی : دبیرستان به بالا

این کتاب به ذات شخصیت حسن آبشناسان جدای از یک فرد نظامی و یک فرمانده بزرگ جنگ می پردازد او را در طول مسیر ۴۸ ساله زندگی اش می بیند و در مقطعی از آن به جنگ هم می رسد . و این شخصیت او را باور پذیز و دوست داشتنی و شبیه به ما آدم ها می کند .

برشی از کتاب او نگاهش را به ارث گذاشت :

گیتی به چشم های سرخ حسن نگاه کرد. نگرانش بود گفت تو خیلی خسته هستی برو بخواب مجبور نیستی هر شب مطالعه کنی ! مطالعه را بگذار برای وقت های آزاد و روزهای تعطیل .حسن لبخندی زد و گفت : منظورت این است که فقط روزهای تعطیل غذا بخورم ؟
حسن گفت : خب به نظر تو می شود در روز یکبار وعده هم غذا نخورد و بعد از بدن کار کشید ؟ روح هم همین طور است می توانم به مغزم غذا ندهم و بعد انتظار داشته باشم فکرم درست کار کند ؟

راهنمای خرید نسخه دسکتاپ راهنمای خرید نسخه موبایل
2454


بستن